ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «GREEK FACE AWARDS»

ΝΥΧ Professional Makeup Greece

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους διαγωνισμός «GREEK FACE AWARDS» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «L’Oreal Hellas A.E., η οποία εδρεύει επί της Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής (εφεξής η «Διοργανώτρια» ή/και η «L’Oreal»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής & Αποκλεισμός

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα ή την Κύπρο, είναι χρήστες του διαδικτύου (internet) και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχοντας πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και κατέχοντας δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικό έγγραφο της ηλικίας των διαγωνιζομένων. Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.nyxcosmetics.gr/face-awards (εφεξής ο «Ιστότοπος») καθόλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 3.

2.2. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται και αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι υπάλληλοι/ εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, (β) οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής Εταιρείας και (γ) σύζυγοι και συγγενείς έως και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που συνδέεται επαγγελματικά καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με τον εν λόγω Διαγωνισμό..

2.3. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές και θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή ωστόσο στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.

2.4 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες Μake-up Αrtists.

2.5. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής καθώς και των όρων και της πολιτικής των ιστοσελίδων της Youtube και Facebook.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

3.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 23 Μαΐου 2019 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 23 Σεπτεμβρίου 2019 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού») (εφεξής η «Διάρκεια του Διαγωνισμού»). Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη Διάρκεια του Διαγωνισμού κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής της στον Ιστότοπο. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στον Ιστότοπο.

3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του παρόντος Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4. Τρόπος και Διαδικασία Συμμετοχής - Πρώτη Φάση Διαγωνισμού

4.1.Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος στο Διαγωνισμό αποκλειστικά μέσω του της επίσημης ιστοσελίδας της www.nyxcosmetics.gr/face-awards).

4.2. Κάθε συμμετέχων δύναται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό με ένα μόνο ενεργό προφίλ Youtube ενώ οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για λογαριασμό κάποιου άλλου ούτε επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή ενός ατόμου στο Διαγωνισμό.

4.3. Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Youtube, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο σχετίζεται με τοYoutube.

4.4. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν προϋποθέτει την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας ούτε την καταβολή αντιτίμου.

4.5. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ανεβάσουν ένα βίντεο τύπου makeup tutorial δημόσια σε προσωπικό του λογαριασμό στην ιστοσελίδα της Youtube.Το βίντεο μπορεί να είναι ένα προϋπάρχον οπτικοακουστικό υλικό που πληροί τους παρόντες Όρους ή ένα αντίστοιχο που δημιουργήθηκε ειδικά για τον Διαγωνισμό (η «Πρώτη Φάση Διαγωνισμού»).

4.6. Το ως άνω βίντεο θα πρέπει να εμφανίζει τον συμμετέχοντα να εκτελεί ένα make-up tutorial είτε στον εαυτό του είτε σε κάποιο άλλο πρόσωπο (μοντέλο) της επιλογής του το οποίο δεν χρειάζεται να είναι επαγγελματίας, μπορεί να είναι ένας φίλος ή μέλος της οικογένειας του. Όταν χρησιμοποιείται ένα μοντέλο, οι συμμετέχοντες πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση από το μοντέλο για να εμφανιστεί στο βίντεο. Επίσης, αν υπάρχουν τυχόν άλλα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο, χρειάζεται να έχουν συναινέσει ρητώς για να εμφανίζονται στο βίντεο.

4.7. Οι συμμετέχοντες που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής θα συμπληρώνουν μια ηλεκτρονική φόρμα στο www.nyxcosmetics.com/face-awards με τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και το URL link του βίντεο που έχουν ανεβάσει στο λογαριασμό τους στο Youtube (η «Φόρμα Συμμετοχής»). Οι συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μόνον εφόσον είναι συμβατές με τους παρόντες όρους. Για την έγκυρη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν πλήρως και σωστά όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ελλιπείς, μη σύννομες ή εκπρόθεσμες Φόρμες Συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές. Επιπλέον, οποιοδήποτε αποδεικτικό αποστολής e-mail δεν μπορεί να γίνει δεκτό ως αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης συμμετοχής από τη Διοργανώτρια και να συνεπάγεται την εμπρόθεσμη παραλαβή Φόρμας Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

4.8. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η συμμετοχή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.

Η πρώτη φάση (ως περιγράφεται στο παρόν άρθρο) θα αρχίσει τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019.

Σημειώνεται ότι όλα τα βίντεο με τα οποία οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν μέρος στο Διαγωνισμό θα πρέπει να φορτώνονται σε μία από τις ακόλουθες μορφές στο YouTube: MOV, MPEG4, MP4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV ,3GPP, WebM και θα μπορούν να δημοσιευθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα στο www.nyxcosmetics.gr/face-awards και στα Social Media της Διοργανώτριας (σελίδα «NYX Professional Makeup Greece»).

5. Εγκυρότητα συμμετοχής

Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν σωρευτικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας ή/και των τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από την συμμετέχουσα ή τρίτο στα συστήματα της Διοργανώτριας ή/ και των εν λόγω τρίτων ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής της συμμετέχουσας ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας ή και των εν λόγω τρίτων, εντός Διάρκειας του Διαγωνισμού.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Η ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί και θα κλιμακωθεί σε τρείς διαδικασίες επιλογής με αντίστοιχες δοκιμασίες ως κατωτέρω:

6.1. Δεύτερη Φάση Διαγωνισμού- Πρώτη διαδικασία επιλογής

Η πρώτη διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019έως και την Κυριακή 16 Ιουνίου 2019.

Η κριτική επιτροπή που έχει επιλεχθεί από την Διοργανώτρια επιλέγει είκοσι (20) συμμετέχοντες σύμφωνα με τη Πρώτη Φάση Διαγωνισμού με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

• 25% Η δημιουργικότητα του μακιγιάζ
• 25% Παρουσίαση / εκπαιδευτική αξία του tutorial
• 30% Καλλιτεχνία στην εφαρμογή μακιγιάζ
• 20% Ποιότητα της παραγωγής του οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο)

Οι 20 επιλεχθέντες συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιέχονται στη Φόρμα Συμμετοχής. Τα ονόματα των είκοσι (20) επιλεχθέντων θα δημοσιευθούν στην επίσημη ιστοσελίδα www.nyxcocmetics.gr/face-awards και στα Social Media της Διοργανώτριας (σελίδα «NYX Professional Makeup Greece») την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής θα είναι τελική και δεν θα επιδέχεται ενστάσεων ή αντιρρήσεων.

Στον καθένα από τους είκοσι επιλαχόντες της πρώτης διαδικασίας επιλογής θα σταλεί ένα κουτί με προϊόντα NYX Professional Makeup, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στη Τρίτη Φάση του Διαγωνισμού, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Επιπλέον, θα ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν ένα πρωτότυπο, δημιουργικό unboxing βίντεο με τίτλο “#GREEKFACEAWARDS Top 20 Unboxing

Το unboxing βίντεο πρέπει να ανέβει στο YouTube μέχρι τις 23 Ιουνίου 2019 .

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που δεν θα προκριθούν στην επόμενη φάση θα διαγραφούν από τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας στις 24 Ιουνίου 2019.

6.2. Τρίτη Φάση Διαγωνισμού - Πρώτη δοκιμασία επιλαχόντων

Η Τρίτη Φάση Διαγωνισμού ξεκινάει την 24η Ιουνίου 2019 και θα ολοκληρωθεί τη 30ή Ιουνίου 2019.

Οι 20 ως άνω επιλαχόντες θα κληθούν να δημοσιεύσουν ένα βίντεο στο κανάλι τους στο YouTube και να επισημάνουν στον τίτλο #GREEKFACEAWARDS. Το βίντεο πρέπει να δείχνει τον συμμετέχοντα να εκτελεί ένα make-up tutorial με το θέμα που του έχει δοθεί από τη Διοργανώτρια και τα προϊόντα που του δόθηκαν στη Δεύτερη Φάση Διαγωνισμού.

Ελάχιστη διάρκεια του βίντεο είναι 90 δευτερόλεπτα και η μουσική που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει είναι ελεύθερη από πνευματικά δικαιώματα. Το βίντεο πρέπει να δείξει τον συμμετέχοντα να εκτελεί ένα make-up tutorial είτε στον εαυτό του είτε σε ένα πρόσωπο της επιλογής τους (μοντέλο), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.6. των παρόντων Όρων.

Την Δευτέρα 1 Ιουλίου τα βίντεο των είκοσι συμμετεχόντων θα ανέβουν στο www.nyxcosmetics.gr/face-awards και στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook «NYX Professional Makeup Greece».

6.3. Τέταρτη Φάση Διαγωνισμού: Δεύτερη διαδικασία επιλογής

Η δεύτερη διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 ως την Κυριακή 7 Ιουλίου 2019.

Μια κριτική επιτροπή που αποτελείται από εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας που επιλέγονται από τη Διοργανώτρια επιλέγει, από τους ως άνω 20 επιλαχόντες, δέκα (10) συμμετέχοντες με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

25% Δημιουργικότητα του μακιγιάζ
25% Παρουσίαση / εκπαιδευτική αξία του tutorial
30% Καλλιτεχνία στην εφαρμογή μακιγιάζ
20% Ποιότητα της παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο)

Οι 10 επιλαχόντες θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στη Φόρμα Συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019. Οι 10 συμμετέχοντες δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα www.nyxcosmetics.gr/face-awards και στα Social Media της Διοργανώτριας ΝΥΧ Professional Makeup Greece.

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής θα είναι τελική και δεν θα επιδέχεται ενστάσεων ή αντιρρήσεων.

Στον καθένα από τους 10 επιλεγμένους συμμετέχοντες θα σταλεί ένα κουτί με προϊόντα NYX Professional Makeup, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στη Πέμπτη Φάση Διαγωνισμού, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Επιπλέον, θα ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν ένα πρωτότυπο, δημιουργικό unboxing βίντεο με τίτλο “#GREEKFACEAWARDS Top 10 Unboxing”

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που δεν θα προκριθούν στην επόμενη φάση θα διαγραφτούν από τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας στις 16 Ιουλίου 2019.

6.4. Πέμπτη Φάση Διαγωνισμού: Δεύτερη δοκιμασία επιλαχόντων

Η Πέμπτη Φάση Διαγωνισμού θα ξεκινήσει Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 21 Ιουλίου 2019

Οι 10 ως άνω επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα κληθούν να δημοσιεύσουν ένα βίντεο στο κανάλι τους στο YouTube και να επισημάνουν στον τίτλο #GREEKFACEAWARDS. Το βίντεο πρέπει να δείχνει τον συμμετέχοντα να εκτελεί ένα make-up tutorial με το θέμα που του έχει δοθεί από τη Διοργανώτρια και τα προϊόντα που του δόθηκαν στις προηγούμενες φάσεις.

Ελάχιστη διάρκεια του βίντεο είναι 90 δευτερόλεπτα και η μουσική που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει είναι ελεύθερη από πνευματικά δικαιώματα. Το βίντεο πρέπει να δείξει τον συμμετέχοντα να εκτελεί ένα make-up tutorial είτε στον εαυτό του είτε σε κάποιο πρόσωπο (μοντέλο) επιλογής του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.6. των παρόντων Όρων

6.5. Έκτη Φάση Διαγωνισμού: Τρίτη διαδικασία επιλογής

Η τρίτη διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 22 Ιουλίου ως την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019.

Μια κριτική επιτροπή που αποτελείται από εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας που επιλέγονται από τη Διοργανώτρια επιλέγει εκ των ως άνω 10 επιλεγμένων συμμετεχόντων, πέντε (5) συμμετέχοντες με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

• 25% Δημιουργικότητα του μακιγιάζ
• 25% Παρουσίαση / εκπαιδευτική αξία του tutorial
• 30% Καλλιτεχνία στην εφαρμογή μακιγιάζ
• 20% Ποιότητα της παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού βίντεο

Οι ανωτέρω 5 επιλεχθέντες συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στη Φόρμα Συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2018. Τα ονόματα των πέντε επιλεγμένων συμμετεχόντων θα δημοσιευθούν στην επίσημη ιστοσελίδα www.nyxcosmetics.gr/face-awards και στα social media της Διοργανώτριας ΝΥΧ Professional Makeup Greece.

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής θα είναι τελική και δεν θα επιδέχεται ενστάσεων ή αντιρρήσεων.

Στον καθένα από τους 5 επιλεχθέντες συμμετέχοντες θα σταλεί ένα κουτί από τη NYX Professional Makeup για να δημιουργήσουν ένα unboxing βίντεο με τίτλο “#GREEKFACEAWARDS Top 5 Unboxing”

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που δεν θα προκριθούν στην επόμενη φάση θα διαγραφούν από τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας στις 30 Ιουλίου 2019.

6.6. Έβδομη Φάση Διαγωνισμού: Τρίτη / τελική δοκιμασία

Η τελική δοκιμασία θα διεξαχθεί τον Σεμπτέμβριο 2019.

Οι 5 επιλεχθέντες συμμετέχοντες θα κληθούν να δημοσιεύσουν ένα βίντεο στο κανάλι τους στο YouTube και να επισημάνουν στον τίτλο #GREEKFACEAWARDS. Το βίντεο πρέπει να δείχνει τον συμμετέχonta να εκτελεί ένα make-up tutorial με το θέμα που του έχει δοθεί από τη Διοργανώτρια και προϊόντα που του δόθηκαν από τις προηγούμενες φάσεις.

Ελάχιστη διάρκεια του βίντεο είναι 90 δευτερόλεπτα και η μουσική που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει είναι ελεύθερη από πνευματικά δικαιώματα. Το βίντεο πρέπει να δείξει τον συμμετέχων να εκτελεί ένα make-up tutorial είτε στον εαυτό του είτε σε ένα πρόσωπο (μοντέλο) της επιλογής του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.6. των παρόντων όρων.

6.7. Επιλογή του νικητή

Ο νικητής θα προκύψει από ψηφοφορία του κοινού και την κριτική επιτροπή.

Ψηφοφορία κοινού

H ψηφοφορία του κοινού θα αρχίσει την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019.

Η ψηφοφορία είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Οι ψηφοφόροι πρέπει να ψηφίσουν για το αγαπημένο τους βίντεο, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στην Έβδομη Φάση Διαγωνισμού.

Η ψηφοφορία είναι ανοιχτή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.nyxcosmetics.gr/face-awards. -

Όλη η ψηφοφορία πρέπει να είναι νόμιμη και δίκαιη. Δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές ψήφου δεν επιτρέπονται και θα οδηγήσουν σε αποκλεισμό. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιαδήποτε καταχώρηση που κρίνει πως δεν ακολούθησε νόμιμες πρακτικές ψήφου.

Απόφαση Κριτικής Επιτροπής

Κατόπιν την ψηφοφορίας του κοινού, η κριτική επιτροπή που αποτελείται από κορυφαίους επαγγελματίες της βιομηχανίας θα ανακοινώσει το μοναδικό νικητή (εφεξής ο «Νικητής»), κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εκδήλωσης της Διοργανώτριας, λεπτομέρειες για την οποία θα δοθούν από την ίδια, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Σύνθεση - αφηρημένη σκέψη, παρουσίαση, τεχνική - δημιουργική χρήση των προϊόντων και εργαλείων, καινοτομία – thinking outside the box, avant-garde εμφάνιση, δυναμική, ισχυρή προσωπικότητα, εκπαιδευτικά tutorials.

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής και της ψηφοφορίας του κοινού θα είναι τελική και δεν θα επιδέχεται ενστάσεων ή αντιρρήσεων.

Tα βίντεο που από τους πέντε (5) φιναλίστ θα παρουσιαστούν στο www.nyxcosmetics.gr/face-awards καθώς και στα social media της Διοργανώτριας ΝΥΧ Professional Makeup Greece.

6.8. Βραβεία

Ο νικητής του διαγωνισμού θα λάβει τα ακόλουθα βραβεία:

1. Ποσό τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000 €) μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως στη Διοργανώτρια.

2. Συμμετοχή στα Global Face Awards, τον Οκτώβριο του 2019 στο Λος Άντζελες (ΗΠΑ) τα οποία διοργανώνονται από την NYX Professional Make up. Η Διοργανώτρια εταιρεία αναλαμβάνει να καλύψει όλα τα έξοδα για τις πτήσεις μετ 'επιστροφής και τη διαμονή (πτήσεις σε οικονομική θέση, standard δίκλινο δωμάτιο με βάση το B & B σε ένα ξενοδοχείο κατάταξης των 3 αστέρων (***)ή περισσότερων, για δύο (2)διανυκτερεύσεις), καθώς και συμμετοχή στα USA FACE AWARDS Final. Όλα τα άλλα έξοδα (διατροφή κλπ) πρέπει να καλυφθούν από το νικητή (εφεξής 1 και 2 από κοινού, το «Δώρο»).

Επιπλέον βραβεία και δώρα μπορεί επίσης να απονέμονται από τον Διοργανωτή και τους χορηγούς.

Είναι ευθύνη του νικητή να διασφαλίσει ότι αυτός / αυτή είναι διαθέσιμη για να ταξιδέψει κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται ανωτέρω (οι οποίες θα εξειδικευτούν από τη Διοργανώτρια) και ότι αυτός / αυτή έχει ένα έγκυρο διαβατήριο ή / και θεώρηση (αν χρειάζεται), καθώς και κάθε ταξιδιωτική ασφάλιση, στην οποία τυχόν υποχρεούνται όσοι ταξιδέψουν στις ΗΠΑ.

Ο νικητής θα συνεργάζεται με τη Διοργανώτρια για την έγκαιρη κράτηση θέσεων πτήσης και διαμονής για το ταξίδι. Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις που προκύπτουν από αλλαγές που αφορούν στην οργάνωση του ταξιδιού που θα αιτηθεί ο νικητής μετά την κράτηση είναι αποκλειστική ευθύνη του νικητή και πρέπει να αφαιρούνται από το χρηματικό έπαθλο 3.000€.

Εάν ο νικητής αρνηθεί το Δώρο ή χάσει το Δώρα στο πλαίσιο όσων περιγράφονται στους Όρους, τότε η Διοργανώτρια θα απονείμει τα βραβεία που περιγράφονται παραπάνω στον 2ο επιλαχόν νικητή.

Τα βραβεία δεν είναι μεταβιβάσιμα, δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές και δεν ανταλλάσσονται με μετρητά. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα βραβεία με άλλα βραβεία ίσης αξίας σε περίπτωση που οποιοδήποτε στοιχείο από τα βραβεία ή το σύνολο των βραβείων δεν είναι διαθέσιμο για οποιοδήποτε λόγο πέραν του ελέγχου της Διοργανώτριας.

Ο νικητής είναι υπεύθυνος για τυχόν πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται με το βραβείο, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πιθανών προσωπικών φόρων.

Ο νικητής θα πρέπει να είναι έτοιμος/η να προβληθεί στη δημοσιότητα που θα προκύψει λόγο του Διαγωνισμού. Καμία πρόσθετη απολαβή δεν θα απονεμηθεί για τέτοιου είδους προβολής .

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των βραβείων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η L’Oréal δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και δη έναντι του Νικητή.

7. Ευθύνη

7.1. Η L’Oréal δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την παραλαβή του Δώρου. Επίσης, η L’Oréal δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

7.2 Η L’Oréal δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη ο Νικητής, δεν διατηρεί καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των Δώρων.

7.3. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η L'Oréal δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της L’Oréal για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

7.4. Η L’Oréal δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον Ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

7.5. Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτού, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

7.6. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών άλλων ιστοτόπων, στους οποίους παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στου αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

7.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Ιστότοπου ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από το Διαγωνισμό και η L’Oréal θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η L’Oréal θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει λάβει χώρα παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η L’Oréal θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί Νικητής).

7.8. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη L’Oréal παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η L’Oréal θα έχει το δικαίωμα να την αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχει ανακηρυχθεί ο Νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου του. Σε περίπτωση δε που του έχει παραδοθεί το δώρο, η L’Oréal θα δικαιούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση αυτού να διεκδικήσει την επιστροφή του δώρου από το Νικητή στην άριστη κατάσταση που του παραδόθηκε με έξοδα του ιδίου εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του.

7.9. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η L’Oréal ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του Δώρου, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

8. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της L’Oréal.

10. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας L’Oréal.

11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η L’Oreal θα συλλέξει και θα χρησιμοποιήσει ορισμένα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, τα οποία περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης καθώς και στοιχεία προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Twitter, Instagram και YouTube. O σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων είναι αποκλειστικά η διενέργεια του Διαγωνισμού, η ανάδειξη του νικητή και η απονομή του Δώρου. Νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η αίτηση συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό (εκτέλεση σύμβασης). Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα τύχουν επεξεργασίας για σκοπούς άλλους πέραν των ανωτέρω ούτε θα χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια περαιτέρω προωθητικών ενεργειών.

Η L’Oreal καταρχήν δεν θα κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους πέραν της η οποία, υπό την ιδιότητα της ως εκτελούσα την επεξεργασία δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό της L’Oreal στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και όχι για δικό της όφελος. Για λόγους διαφάνειας του Διαγωνισμού, τα στοιχεία των επιλεχθέντων συμμετεχόντων θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο και σε σελίδες της «NYX Professional Makeup Greece» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, τα προσωπικά δεδομένα του νικητή θα κοινοποιηθούν στο ταξιδιωτικό γραφείο που θα αναλάβει την κράτηση των πτήσεων και της διαμονής για την συμμετοχή του στα USA Face Awards.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν προκρίνονται σε επόμενη φάση του Διαγωνισμού θα διαγράφονται στο τέλος της κάθε φάσης όπως περιγράφεται στους παρόντες όρους. Η περίοδος τήρησης των προσωπικών δεδομένων του νικητή θα είναι έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την συμμετοχή του στα

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που τηρούνται από την L’ Oreal. Έχουν ακόμα το δικαίωμα να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτον. Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων μπορεί να γίνει ενώπιον του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση MyPersonalDataGR@loreal.com ή τηλεφωνικά καλώντας στο 800 11 300 30 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή στο +302106188531 (από κινητό ή από Κύπρο). Τέλος, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μάθετε πρώτοι πότε θα είναι ξανά διαθέσιμο.