Main content

Όροι Χρήσης Ιστοτόπου

nyxcosmetics.gr Τίθεται σε ισχύ από 16/05/2018 Καλωσορίσατε στον ιστότοπο που είναι αφιερωμένος στη μάρκα NYX PROFESSIONAL MAKEUP (εφεξής «Ιστότοπος»). Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους χρήσης που διέπουν τη χρήση αυτού του Ιστότοπου (εφεξής «Όροι χρήσης»). Χρησιμοποιώντας τον παρόντα Ιστότοπο αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης. Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου από εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση: Λ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 39Α – Νέα Ιωνία Τ.Κ 14234.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Διεύθυνση URL Ιστότοπου: www.nyxcosmetics.gr Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] - Αριθμός τηλεφώνου: 800 11 300 30 (από σταθερό χωρίς χρέωση), +30 210 6188531 (από κινητό ή από Κύπρο). Συντάκτης: L'OREAL HELLAS A.E. με έδρα στη Νέα Ιωνία Αττικής, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 39A, Α.Φ.Μ. 094026261 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής ο «Δημοσιεύων» ή «εμείς» ή «εμάς/ μάς”).

1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο, πρέπει να είστε άνω των 16 ετών. Αν είστε κάτω των 16, απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων σας. Mπορείτε να χρησιμοποιείτε ελεύθερα τον Ιστότοπο, χωρίς να απαιτείται να κάνετε σύνδεση ή να δημιουργήσετε λογαριασμό. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο ή/και ορισμένα τμήματά του ενδέχεται να απαιτεί τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης (PIN). Σε αυτήν την περίπτωση, οφείλετε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα και να διατηρείτε μυστικούς τους εν λόγω κωδικούς. Μπορείτε ασφαλώς να τους αλλάζετε ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, ο αριθμός των προσπαθειών πρόσβασης στον Ιστότοπο ή/και ορισμένες ενότητές του ενδέχεται να είναι περιορισμένος έτσι ώστε να περιορίζεται κάθε δόλια χρήση των εν λόγω κωδικών. Παρακαλούμε να Μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε δόλια χρήση υποπέσει στην αντίληψή σας. Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των κανόνων που παρατίθενται στους παρόντες Όρους Χρήσης, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την πρόσβασή σας. Τα πρόσθετα έξοδα πρόσβασης και χρήσης του διαδικτύου επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

α. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Για την ανάπτυξη του παρόντος Ιστότοπου απαιτήθηκαν σημαντικές επενδύσεις. Ο Ιστότοπος και κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται σε αυτόν (δηλαδή, εμπορικά σήματα, εικόνες, κείμενα, βίντεο κ.λπ.) προστατεύονται ως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν παρέχεται καμία άδεια χρήσης, αναπαραγωγής ή αναφοράς του Ιστότοπου (στο σύνολό του ή εν μέρει) σε οποιοδήποτε μέσο, για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς όπως, ενδεικτικά, για εμπορικούς σκοπούς. Μέσω του εν λόγω Ιστότοπου, ενδέχεται να σάς παρέχουμε περιεχόμενο το οποίο διατίθεται προς λήψη (εφεξής «Περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης»). Σας παρέχουμε, αποκλειστικά για προσωπική και ιδιωτική σας χρήση, χωρίς επιβάρυνση και για το χρονικό διάστημα έννομης προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όπως αυτό καθορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία, τη νομοθεσία άλλων χωρών καθώς και τις διεθνείς συνθήκες, το μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του εν λόγω Περιεχομένου με δυνατότητα λήψης. Απαγορεύεται κάθε αναπαραγωγή, αναφορά, τροποποίηση ή διανομή του Ιστότοπου. Κάνοντας λήψη ή χρησιμοποιώντας το εν λόγω Περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης, αποδέχεστε να το χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που σας παρέχουμε πρόσβαση σε έναν Ιστότοπο που σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε κάποια εικόνα (ειδικότερα, προκειμένου να δοκιμάσετε εικονικά κάποια καλλυντικά), με το παρόν αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι ο λόγω Ιστότοπος παρέχεται αποκλειστικά για δική σας χρήση σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του. Δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο κατά τρόπο που μπορεί να ζημιώσει την υπόληψη, τη φήμη ή τα δικαιώματα οποιωνδήποτε τρίτων μερών, όπως περιγράφεται παρακάτω.

b. Δικαιώματα τρίτων μερών

Με το παρόν, σας υπενθυμίζουμε ότι οφείλετε να εξασφαλίζετε όλες τις απαραίτητες άδειες και τα δικαιώματα χρήσης από κάθε σχετικό κάτοχο των εν λόγω δικαιωμάτων που συνδέονται το περιεχόμενο που επιθυμείτε να αναρτήσετε μέσω του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε και κάθε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και λογοτεχνικής, καλλιτεχνικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και των δικαιωμάτων δημοσιότητας (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενός προσώπου επί της εικόνας) ώστε να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε απρόσκοπτα τα εν λόγω περιεχόμενα. Για παράδειγμα, οφείλετε να διασφαλίζετε τα δικαιώματα επί και σε οποιοδήποτε περιεχόμενο (ιδίως φωτογραφίες) που απεικονίζουν πρόσφατα αρχιτεκτονικά στοιχεία, διαφημιστικά σχέδια ή σχέδια ενδυμάτων που ενδέχεται να απεικονίζονται (ακρωνύμια, λογότυπα κ.λπ.).

γ. Περιεχόμενο Χρήστη

Ενδέχεται να διαθέσουμε μέσω του παρόντος Ιστότοπου έναν αποκλειστικό χώρο για την ανάρτηση περιεχομένου χρηστών, όπως κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, γνώμες κ.λπ. (εφεξής «Περιεχόμενο Χρήστη»). Προβαίνοντας στην ανάρτηση Περιεχομένου Χρήστη μέσω του Ιστότοπου, με το παρόν Μας παρέχεται χωρίς την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, παγκόσμια και για το χρονικό διάστημα έννομης προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που καθορίζεται από τη γαλλική νομοθεσία, τη νομοθεσία άλλων χωρών καθώς και τις διεθνείς συνθήκες (συμπεριλαμβανομένου κάθε μεταγενέστερου, συμπληρωματικού ή τροποποιητικού κανονισμού), άδεια αναπαραγωγής, προβολής, αντιγραφής, τροποποίησης, προσαρμογής, επεξεργασίας, διανομής, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων από το εν λόγω περιεχόμενο, ενσωμάτωσής του σε άλλα έργα, καθώς και διανομής του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη (εν όλω ή εν μέρει). Η εν λόγω χρήση επιτρέπεται για κάθε ενδοεταιρικό ή εξωτερικό σκοπό ή σκοπό παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών, διαφημιστικό, ιστορικό ή αρχειακό σκοπό, καθώς και κάθε σκοπό δημοσίων σχέσεων του Ομίλου L’ORÉAL ή των συνδεδεμένων εταιρειών του, των προϊόντων ή/και των εμπορικών σημάτων του και, ειδικότερα, στα παρακάτω μέσα:

ΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ,

ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΤΥΠΩΝ,

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΕΜΠΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Κ.ΛΠ.), ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Β2Β), ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΤΥΠΩΝ Ή/ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ, ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (INTRANET) ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ, ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή/ΚΑΙ ΜΕΣΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΟΠΩΣ ΤΑ FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE Ή DAILYMOTION), ΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ

ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ L’ORÉAL (ΕΦΕΞΗΣ «ΜΕΣΑ»).

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πλατφόρμες που ανήκουν σε τρίτα μέρη και, συνεπώς, η κυκλοφορία και η χρήση Περιεχομένου Χρήστη μέσω των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης διέπεται από τους όρους χρήσης που καθορίζονται από τα εν λόγω τρίτα μέρη. Κατά συνέπεια, δεν θα υπέχουμε ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου από Εμάς ή από τρίτα μέρη σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως, ενδεικτικά, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκεια των προστατευμένων δικαιωμάτων και αφαίρεσης Περιεχομένου. Εσείς θα βαρύνεστε με την ευθύνη για την αντιμετώπιση αξιώσεων τρίτων μερών σχετικά με τη χρήση του Περιεχομένου σύμφωνα με τους όρους χρήσης που καθορίζονται από τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι κάθε Περιεχόμενο μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε μια μηχανή αναζήτησης και, κατά συνέπεια, θα είναι προσβάσιμο στο κοινό εκτός του Ιστότοπου. Η παρούσα άδεια μας παρέχει τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε το Περιεχόμενό σας όπως αναρτήθηκε αρχικά ή/και να προβαίνουμε σε τυχόν αποσαφηνίσεις στο Περιεχόμενο Χρήστη που θεωρούμε χρήσιμες, με την προϋπόθεση ότι το Περιεχόμενο Χρήστη δεν αλλάζει την εικόνα ή τα λόγια σας. Επιπροσθέτως, η χρήση Περιεχομένου χρήστη μπορεί να περιλαμβάνει ανωνυποιημένες πληροφορίες όπως την πόλη, τη χώρα ή την ηλικία σας ή/και, εφόσον έχετε παράσχει ρητά άδεια προς τούτου, πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίησή σας όπως το μικρό σας όνομα ή το ψευδώνυμό σας. Κάθε Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύετε μέσω αυτού του Ιστότοπου θα επιλέγεται από εσάς και με δική σας μόνο ευθύνη. Ωστόσο εμείς θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη δεν πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με την εφαρμοστέα νομοθεσία ή με τους αποδεκτούς κανόνες ηθικής ή τις αρχές που καθορίζονται στο παρόν. Σε αυτό το πλαίσιο, διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ανά πάσα στιγμή κάθε σχετικό Περιεχόμενο Χρήστη το οποίο μπορεί να μη συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους χρήσης, καθώς και τον Κώδικα Συμπεριφοράς. Επιπλέον, αν έχετε πρόσβαση σε Περιεχόμενο Χρήστη που δημιουργήθηκε από άλλον χρήστη, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τα δικαιώματα του εν λόγω χρήστη και, ειδικότερα, να μην αναπαράγετε ή δημοσιοποιείτε το εν λόγω Περιεχόμενο μέσω άλλων μέσων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του σχετικού χρήστη.

3. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Υποστηρίζουμε τις αρχές της ανεκτικότητας και του σεβασμού των άλλων. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιώντας τον παρόντα Ιστότοπο, συμφωνείτε:

ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΤΕ ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ, ΒΙΑΙΟΥ, ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΟΥ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ, ΑΓΕΝΟΥΣ, ΑΣΕΜΝΟΥ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ ΕΠΙΖΗΜΙΟ, ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΟ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ή ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗ ΒΙΑ, ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ Ή ΤΟ ΕΘΝΟΤΙΚΟ ΜΙΣΟΣ Ή ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΙΔΟΥΣ Ή ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΔΙΚΗ << /h2>

ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ, ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ Ή ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΥ

ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ Ή ΠΡΟΩΘΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή/ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ (ΤΑ) ΕΜΠΟΡΙΚΟ(-Α) ΣΗΜΑ(-ΤΑ) ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠ

ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ

ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΡΗΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥΣ, Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Ή/ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΤΟΥ

ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΥΓΧΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ·

ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΦΟΒΙΖΕΤΕ Ή ΠΑΡΕΝΟΧΛΕΙΤΕ ΑΛΛΟΥΣ

ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ Κ.ΛΠ. ·

ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ) ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ.

Αν υποπέσει στην αντίληψή σας Περιεχόμενο Χρήστη που επιδοκιμάζει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, υποκινεί ρατσιστικό μίσος ή/και βία ή σχετίζεται με παιδική πορνογραφία, οφείλετε να μάς ενημερώσετε αμέσως στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή αποστέλλοντας λεπτομερή επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 39Α – Νέα Ιωνία Τ.Κ 14234 παραθέτοντας στο ηλεκτρονικό μήνυμα/στην επιστολή την ημερομηνία κατά την οποία ανακαλύψατε το εν λόγω περιεχόμενο, την ταυτότητά σας, τη διεύθυνση URL, μια περιγραφή του επίμαχου περιεχομένου και το αναγνωριστικό χρήστη του δημιουργού του. Αν κρίνετε ότι κάποιο Περιεχόμενο Χρήστη συνιστά παραβίαση κάποιας από τις προαναφερόμενες αρχές, των δικαιωμάτων σας ή των δικαιωμάτων κάποιου τρίτου μέρους (π.χ. οποιαδήποτε παράβαση, προσβολή, παραβίαση του ιδιωτικού απορρήτου), μπορείτε να αποστείλετε ειδοποίηση στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] ή να αποστείλετε λεπτομερή επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 39Α – Νέα Ιωνία Τ.Κ 14234 παραθέτοντας στο ηλεκτρονικό μήνυμα/ στην επιστολή την ημερομηνία κατά την οποία ανακαλύψατε το εν λόγω περιεχόμενο, την ταυτότητά σας, τη διεύθυνση URL, μια περιγραφή του καταγγελλόμενου περιεχομένου και το αναγνωριστικό χρήστη του δημιουργού του. Η εν λόγω ειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει:

ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ·

ΕΑΝ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Ή, ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ

ΜΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ (Π.Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL, ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ)·

ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΜΟ (ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ) ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΘΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ Ή ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ, Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ Ή Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ Ή ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ Ή ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΕΦ

Τυχόν ελλιπείς ειδοποιήσεις ενδέχεται να μην ληφθούν υπόψη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών περί παράνομου περιεχομένου ή δραστηριότητας προκειμένου να επιτευχθεί η αφαίρεση του εν λόγω περιεχομένου ή η παύση της εν λόγω δραστηριότητας επισείει ποινικές κυρώσεις.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

α. Γενικές διατάξεις

Με τον παρόν σας υπενθυμίζουμε ότι οι πληροφορίες που διατίθενται στον παρόντα Ιστότοπο ενδέχεται να εμφανίζουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που οφείλονται ιδίως σε τρίτα μέρη. Με το παρόν αναλαμβάνουμε να αφαιρούμε τυχόν ανακρίβειες ή να συμπληρώνουμε τις εν λόγω πληροφορίες που διατίθενται στον Ιστότοπο το συντομότερο δυνατόν.

β. Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παρουσιάζονται στον παρόντα Ιστότοπο δεν προσφέρονται προς πώληση αλλά είναι μια γενική παρουσίαση του φάσματος των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε στη χώρα στην οποία διατίθεται αυτός ο Ιστότοπος.

γ. Συμβουλές και προφίλ ομορφιάς

Οι συμβουλές που παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή/και τα εργαλεία προφίλ ομορφιάς που ενδεχομένως διατίθενται, είναι απλώς προσομοιώσεις που αποσκοπούν στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε θέματα καλλυντικών. Οι πληροφορίες παρέχονται αυστηρά για ενδεικτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση, δεν αντικαθιστούν μια ιατρική διάγνωση ή την παροχή ιατρικών συμβουλών, ούτε μπορούν να αντικαταστήσουν μια θεραπευτική αγωγή. Συνεπώς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ικανοποίησή σας από τις συμβουλές που προέρχονται από τη χρήση των εν λόγω εργαλείων και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για κάθε τυχόν χρήση τους από εσάς. Για περαιτέρω πληροφορίες ή σε περίπτωση αμφιβολίας, συνιστούμε να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

δ. Συνδέσεις υπερκειμένου

Οι συνδέσεις υπερκειμένου που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο ενδέχεται να σας οδηγήσουν σε ιστότοπους που δημοσιεύονται από τρίτα μέρη, το περιεχόμενο των οποίων δεν υπόκειται στον έλεγχό Μας. Ως εκ τούτου, στον βαθμό που οι εν λόγω συνδέσεις υπερκειμένου περιλαμβάνονται στον παρόντα Ιστότοπο με μοναδικό σκοπό να διευκολύνουν την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο, η περιήγηση σε ιστότοπους τρίτων μερών γίνεται με δική σας απόφαση και με δική σας αποκλειστική ευθύνη.

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ενδεχομένως να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ειδικότερα όταν: (i) κάνετε εγγραφή σε μια υπηρεσία, (ii) κάνετε λήψη Περιεχομένου με δυνατότητα λήψης, (iii) εισέρχεστε στον Ιστότοπο, (iv) συμμετέχετε σε κάποιο παιχνίδι/ διαγωνισμό, (v) μας αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα, (v) συμμετέχετε σε μια δημοσκόπηση ή έρευνα. Τα προσωπικά δεδομένα σας καταγράφονται σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται από την εταιρεία L’OREAL HELLAS A.E. προκειμένου να εγγραφείτε στην υπηρεσία μας, να συμμετάσχετε σε κάποιο παιχνίδι ή διαγωνισμό, να αποκρινόμαστε σε αιτήματά σας και εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, να συμμετέχετε σε δημοσκόπηση ή έρευνα,. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών και για όσο χρόνο ορίζεται από τη νομοθεσία για την άσκηση τυχόν αξιώσεων που απορρέουν από τις παραπάνω σχέσεις. Τα προσωπικά σας δεδομένα καταρχήν δεν κοινοποιούνται σε τρίτους παρά μόνο σε εταιρείες που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία στο όνομα και για λογαριασμό μας και βάσει των οδηγιών μας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς, δικαιούστε να έχετε πρόσβαση, να ζητάτε τη διόρθωση και τη διαγραφή κάθε δεδομένου που σας αφορά καθώς και τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε ακόμα το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την L’Oréal Hellas. Εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για ορισμένους σκοπούς επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της. Για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή αποστέλλοντάς μας επιστολή στη διεύθυνση : Υπόψη Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α 142 34, Νέα Ιωνία Αττικής Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι αν θεωρείτε ότι παραβιάζουμε κατ’οποιδήποτε τρόπο την εφαρμοστέα νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ανατρέξτε στην πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

6. COOKIES

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που εγκαθίστανται στη συσκευή σας ενόσω περιηγείστε στον Ιστότοπο (όπως οι σελίδες που επισκεφτήκατε, η ημερομηνία και η ώρα της εν λόγω πρόσβασης κ.λπ.), τα οποία μπορούν να διαβάζονται όποτε επισκέπτεστε τον ίδιο Ιστότοπο (εφεξής «Cookies»). Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο καθώς και τους παρόντες Όρους Χρήσης υπόκεινται σε ενδεχόμενη τροποποίηση από εμάς, ειδικότερα για λόγους συμμόρφωσης με κάθε νέα ισχύουσα νομοθεσία ή/και κανονισμούς ή/και για τη βελτίωση του Ιστότοπου. Κάθε τροποποίηση θα σας κοινοποιείται μέσω του Ιστότοπου προτού τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης. Εκτός αν για την τροποποίηση απαιτείται η ρητή σας έγκριση, η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου θα θεωρείτε ως αποδοχή των νέων Όρων Χρήσης από εσάς.

8. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

L'OREAL HELLAS A.E. με έδρα στη Νέα Ιωνία Αττικής, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 39A, Α.Φ.Μ. 094026261 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], αριθμό τηλεφώνου: Τηλ. : 800 11 300 30 (από σταθερό χωρίς χρέωση), +30 210 6188531 (από κινητό ή από Κύπρο).

9. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε ανά πάσα στιγμή απρόσκοπτη πρόσβαση στον Ιστότοπο και στο Περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνεχή διαθεσιμότητα και πρόσβαση στον Ιστότοπο. Ουσιαστικά, μπορεί να χρειαστεί να αναστείλουμε για λίγο την πρόσβαση στον Ιστότοπο, στο σύνολό του ή εν μέρει, ειδικότερα για σκοπούς τεχνικής συντήρησης. Με το παρόν καθίσταται σαφές ότι το διαδίκτυο και τα δίκτυα πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών δεν είναι απαλλαγμένα από σφάλματα και ενδέχεται να προκύψουν διακοπές και βλάβες. Δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία εγγύηση σε σχέση με αυτό και, κατά συνέπεια, δεν θα υπέχουμε ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου καθώς και των δικτύων πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών όπως, ενδεικτικά:

ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ Ή/ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΥΧΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΙΣΒΟΛΕΣ Ή ΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΗΨΗΣ Ή ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑ

ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΕΙ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Τέλος, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στις άμεσες ζημίες, αποκλείοντας κάθε άλλη ζημία ή απώλεια οποιουδήποτε είδους. Ειδικότερα, αποκλείεται κάθε έμμεση ζημία που συνδέεται, ενδεικτικά, με απώλεια κερδών, εσόδων, φήμης ή πελατείας.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Οι παρόντες Όροι χρήσης θα διέπονται από το δίκαιο της Ελλάδας. Για οποιοδήποτε ζήτημα, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στα κάτωθι στοιχεία : Λ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 39Α – Νέα Ιωνία Τ.Κ 14234 Τηλ. : 800 11 300 30 (από σταθερό χωρίς χρέωση), +30 210 6188531 (από κινητό ή από Κύπρο). Ώρες λειτουργίας: 9:30-17:30 e-mail: [email protected] Σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαμεσολάβηση, κάθε καταναλωτική διαφορά υποβάλλεται πρωτίστως εγγράφως στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. Μετά την υποβολή της εν λόγω διαφοράς στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, κάθε καταναλωτική διαφορά μπορεί να υποβάλλεται στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 14 υπ' αριθμ. 524/2013 Κανονισμού της ΕΕ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: . Εφόσον η επίλυση της διαφοράς δεν είναι δυνατή μέσω της εν λόγω διαδικασίας διαμεσολάβησης, παραπέμπεται στα αρμόδια Ελληνικά δικαστήρια της έδρας του Δημοσιεύοντος.

11. ΣΥΛΛΟΓΗ OLAPIC

ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕTΟΥΜΕ ΧΩΡΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ OLAPIC, INC. («OLAPIC») ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΟΠΩΣ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΚΕΙΜΕΝΟ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΒΙΝΤΕΟ, ΚΤΛ. («ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ»). ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΖΕΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ, Ή ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΣΤΕ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ #[YESNYXCOSMETICS_GR], ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ME ΤΟΥΣ #[YESNYXCOSMETICS_GR]  ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ, ΟΥΤΕ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ Ή ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. Η ΣΥΛΛΟΓΗ OLAPIC ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ, ΑΣΕΜΝΟ Ή ΑΝΑΡΜΟΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΣΘΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΕ, ΑΠΕΣΤΑΛΗ, ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ, ΕΣΤΑΛΗ ΜΕΣΩ E-MAIL Ή ΑΛΛΩΣ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ, ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ/Ή ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ/Ή ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ/Ή ΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ/Ή ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ/Ή ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .

12. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ OLAPIC

NYX PROFESSIONAL MAKEUP HASHTAGS: #YESNYXCOSMETICS_GR

13. #YESNYXCOSMETICS_GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΜΕ #YESNYXCOSMETICS_GR ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΧΟΡΗΓΕΙΤΕ ΣΤΗ NYX PROFESSIONAL MAKEUP ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ/Ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ (ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ «NYX PROFESSIONAL MAKEUP») ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ, ΔΙΑΡΚΕΣ, ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ, ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ, ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ, ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ/Ή ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΕ INSTAGRAM, FACEBOOK, TWITTER Ή GOOGLE+, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ, ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ, ΤΗ ΛΕΖΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΑΣ («ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ») ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ HASHTAG(S) ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ, ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ/Ή ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ. ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΕ ΣΤΗ NYX PROFESSIONAL MAKEUP ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ, ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ, ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ, ΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ή ΑΛΛΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ. Η NYX PROFESSIONAL MAKEUP ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ, ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΙ, ΔΙΑΝΕΜΕΙ, ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ, ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΜΕ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ/Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΙ/Ή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΘΕΩΡΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ (ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ), ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ: (I) ΣΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ/Ή ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ, (II) ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΙΣΤΕ ΑΝΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ ΚΑΙ (III) Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ NYX PROFESSIONAL MAKEUP ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΜΟ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ. Η NYX PROFESSIONAL MAKEUP ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ. ΕΓΓΥΑΣΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΛΛΕΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΜΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NYX PROFESSIONAL MAKEUP (EITE ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ (ΟΠΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ, ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΤΛ.) Ή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ (ΟΠΩΣ ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΤΛ.)). ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΥΡΕΩΣ ΓΝΩΣΤΟ («VIRAL») (ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟΜΑ ΣΕ ΣΤΟΜΑ) ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ Η NYX PROFESSIONAL MAKEUP ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ NYX PROFESSIONAL MAKEUP ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ NYX PROFESSIONAL MAKEUP ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ. ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ Ή ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ, ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ή ΑΛΛΑ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ NYX PROFESSIONAL MAKEUP. ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟ(/-Α) HASHTAG(S) Ή ΑΛΛΩΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ NYX PROFESSIONAL MAKEUP, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΧΡΗΣΗ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ,  ΤΗΣ NYX PROFESSIONAL MAKEUP ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗ NYX PROFESSIONAL MAKEUP Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ NYX PROFESSIONAL MAKEUP ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Ή ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ. ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ Η NYX PROFESSIONAL MAKEUP ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ ΚΑΙ/Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ. ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ Η NYX PROFESSIONAL MAKEUP ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ Ή ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ. ΕΑΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΜΑΖΙ ΣΑΣ Η NYX PROFESSIONAL MAKEUP ΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ . Η NYX PROFESSIONAL MAKEUP ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΑΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΜΑΖΙ ΣΑΣ Η NYX PROFESSIONAL MAKEUP ΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ. Η NYX PROFESSIONAL MAKEUP ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

14. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να σας παρέχει τη δυνατότητα δοκιμής μακιγιάζ. Μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία ζωντανής δοκιμής, (χρησιμοποιώντας την κάμερα της συσκευής σας) ή μια υπάρχουσα εικόνα (που έχει ανέβει από τη συσκευή σας). Το αποτέλεσμα της εμπειρίας (εικόνα με μακιγιάζ) μπορείτε να το κατεβάσετε στη συσκευή σας και μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να το μοιραστείτε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Έχετε την επιλογή να μην χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία. Οι εικόνες δεν αποθηκεύονται από Εμάς, εκτός αν χρησιμοποιήσετε την επιλογή κοινοποίησης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπου σε αυτή την περίπτωση, η εικόνα θα αποθηκευτεί για 49 ώρες. Η εικόνα διαγράφεται αυτόματα μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος. Εάν μοιραστείτε το αποτέλεσμα της εμπειρίας εκτός της λειτουργίας εικονικής δοκιμής (μέσω εγγενών λειτουργιών που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας), Εμείς δεν εμπλεκόμαστε στην εν λόγω κοινή χρήση (δεν υπάρχει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από Εμάς). Η υπηρεσία μας έχει ως στόχο να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι η προτεινόμενη απόχρωση μακιγιάζ θα ταιριάζει ακριβώς. Σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε πάντα το τοπικό σας κατάστημα με προϊόντα NYX Professional Makeup.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ SHADE FINDER

Η παρούσα Ιστοσελίδα σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το εργαλείο shade finder. Αυτή είναι μια online υπηρεσία ανάλυσης του τόνου & υποτόνου της επιδερμίδας με τη χρήση φωτογραφιών selfies βασιζόμενη στην χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Οι φωτογραφίες selfies αναλύονται και στη συνέχεια, με βάση τον τόνο & υποτόνο της επιδερμίδας, σας προσφέρουν την απόχρωσή σας και θα σας προτείνουν την απόχρωση foundation για εσάς. Έχετε τη δυνατότητα να μην χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία.

Οι φωτογραφίες selfie που επεξεργάζονται μέσω αυτής της υπηρεσίας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση του τόνου & του υποτόνου της επιδερμίδας και διαγράφονται αυτόματα μετά την ανάλυση.

Orientation message
For the best experience, please turn your device